Artykuły

PUP Pszczyna: są dotacje dla prowadzących sklepiki szkolne

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie rozpoczął nabór wniosków o przyznanie dotacji w wysokości do 5 tys. zł w ramach Tarczy Antykryzysowej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

dziecko, słodycze, sklepik, lizak
fot. pixabay.com


Od piątku, 23 lipca Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty.

Wnioski można składać w terminie od 23 lipca do 30 września 2021 r.

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu internetowego otwiera się w nowym oknie. Należy go opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie przekazać do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Wszystkie warunki otrzymania dotacji otwiera się w nowym oknie, a także zasady udzielania dotacji otwiera się w nowym okniedla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

Szczegółowe informacje można uzyskać także u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie dzwoniąc pod numerem telefonu 32 210 27 21.

ar / pless.pl, źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

© 2001-2021 pless intermedia.