Instytucja

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

43-200 Pszczyna
ul. Górnośląska 7

tel. 32 4493700

fax 32 4493722

http://www.pszczyna.kppsp.gov.pl

Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie
mł. bryg. Grzegorz Kołoczek


Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pszczynie
bryg. Radosław Radkowski


Wydział Operacyjny

st. kpt. Adam Muras - Naczelnik Wydziału ds. Operacyjnych

Telefon kontaktowy:
3244937 12
muras.kppszczyna [at] pspslask.pl
operacyjna [at] pszczyna.kppsp.gov.pl


st. sekc. Michał Szczepankiewicz

Telefon kontaktowy:
3244937 17
mszczepankiewicz [at] pszczyna.kppsp.gov.pl
operacyjna [at] pszczyna.kppsp.gov.pl


Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego
Telefon kontaktowy:
998- numer alarmowy (z terenu powiatu pszczyńskiego)

3244937 19
3244937 20
3244937 22 - fax
straz [at] pszczyna.kppsp.gov.pl


Jednostka Ratowniczo Gaśnicza
mł. bryg. Jacek Włodarek - Dowódca

Telefon kontaktowy:
3244937 15
jwlodarek [at] pszczyna.kppsp.gov.pl


st. kpt. Mateusz Caputa - Zastępca Dowódcy / Oficer Prasowy

Telefon kontaktowy:
3244937 16
mcaputa [at] pszczyna.kppsp.gov.pl


Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna

st. kpt. Damian Wala - Kierownik Sekcji

Telefon kontaktowy:
3244937 07

dwala [at] pszczyna.kppsp.gov.pl

Zenon Mikosz - specjalista

Telefon kontaktowy:

3244937 11

zmikosz [at] pszczyna.kppsp.gov.pl


Sekcja Kontrolno Rozpoznawcza
st. kpt. Rafał Rzewiczok - Kierownik Sekcji

Telefon kontaktowy:
3244937 10
rrzewiczok [at] pszczyna.kppsp.gov.pl
kpt. Andrzej Omyła
Telefon kontaktowy:
3244937 10
aomyla [at] pszczyna.kppsp.gov.pl koperta


Sekcja Finansów

mł. ogn. Małgorzata Korcz - Główna Księgowa
Telefon kontaktowy:
3244937 09
mkorcz [at] pszczyna.kppsp.gov.pl
finanse [at] pszczyna.kppsp.gov.pl

sekc. Mariusz Lewandowski
Telefon kontaktowy:
3244937 08

mlewandowski [at] pszczyna.kppsp.gov.pl
finanse [at] pszczyna.kppsp.gov.pl


Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych - Sekretariat Komendanta Powiatowego

Magdalena Górska
sekretariat [at] pszczyna.kppsp.gov.pl
mgorska [at] pszczyna.kppsp.gov.pl

Telefon kontaktowy:
3244937 02


Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych
Aleksandra Muras

Telefon kontaktowy:
3244937 04

amuras [at] pszczyna.kppsp.gov.pl 

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 64428Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2018.07.20

© 2001-2024 pless intermedia.