Artykuły

Pomoc od gminy dla restauratorów w Pawłowicach

Przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości, którzy z powodu Covid-19 nie mogą prowadzić na terenie gminy Pawłowice działalności restauratorskiej i gastronomicznej, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku za kwiecień, maj i czerwiec bieżącego roku w stosunku do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności.

Warunkiem zwolnienia z podatku jest złożenie do 30 czerwca 2021 korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (osoby fizyczne) lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 (osoby prawne) wraz ze stosownym formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Uchwała w tej sprawie została podjęta 30 marca, podczas ostatniej sesji Rady Gminy Pawłowice. Pomoc otrzymają przedsiębiorcy prowadzący działalność oznaczoną kodami PKD 56.30.Z oraz PKD 56.10.A.

Więcej informacji i link do uchwały na stronie Urzędu Gminy:
www.pawlowice.pl/aktualnosci/artykul/news/pomoc-dla-restauratorow/

ar / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

© 2001-2021 pless intermedia.