Urzędy, instytucje

Policja - Wszystkie gminy

Komenda Powiatowa Policji

43-200 Pszczyna
ul. Bogedaina 18

tel. 032 4493200

fax 032 4493244

http://www.policja.katowice.pl/rejon/pszczyna

Komisariat Policji w Pawłowicach

43-250 Pawłowice
ul. Miarki 1

tel. 032 4721997

fax 032 4721997

Posterunek Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli

43-225 Wola
ul. Poprzeczna 1

tel. 032 4493410

tel. 032 2118181

fax 032 4493410

Rewir Dzielnicowych w Suszcu

43-267 Suszec
ul. Lipowa 3

tel. 032 2124014

© 2001-2024 pless intermedia.