Artykuły

Zbliżają się Daisy Days. Ogrodnicy mogą zgłaszać chęć udziału!

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zaprasza do składania zgłoszeń uczestnictwa w kiermaszu ogrodniczym podczas imprezy "Daisy Days" organizowanej w dniach 24 - 26 maja.

Otwarcie Daisy Days 2018 - 18.05.2018
Daisy Days · fot. Andrzej Grynpeter / pless.pl


Warunki przystąpienia do udziału w niniejszym wydarzeniu określa poniższy regulamin.

Regulamin udziału w jarmarku ogrodniczym podczas Daisy Days

 • Zgłoszenia należy składać na załączonej karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.
 • Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: bit@pszczyna.info.pl z dopiskiem "Karta zgłoszeniowa Daisy Days 2024".
 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.05.2024r. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Wybór zgłoszeń: przewidziany w dwóch kategoriach: pierwsza kategoria to asortyment ogrodniczy (ozdoby, akcesoria, sprzęt ogrodniczy, nasiona, cebulki, kłącza roślin, rośliny przeznaczone do uprawy w domu, nienadające się do wysadzenia na zewnątrz itp.); druga kategoria to rękodzieło. Wybór zgłoszeń nastąpi w oparciu o kryterium najciekawszego asortymentu, powiązanego z tematem imprezy. Weryfikacji podlegać będzie również wygląd stoiska. Najwyżej oceniane będą zgłoszenia proponujące asortyment rękodzielniczy oraz pochodzący od lokalnych producentów.
 • Stoisko o wskazanym przez organizatora metrażu jest przygotowywane przez wystawcę we własnym zakresie.
 • Nie będą przyjmowane wnioski zawierające następujący asortyment sprzedaży: drzewa i krzewy ozdobne, drzewa i krzewy owocowe, byliny, rośliny rabatowe - jednoroczne przeznaczone na balkony i tarasy.
 • Opłata za możliwość wystawienia swoich produktów w okresie 24 - 26 maja 2024r. w godz. 9:00 - 20:00 wnoszona jest jednorazowo i wynosi:


- 650 zł netto - 799,50 zł brutto za stoisko o wymiarach 4m (front) x 3m;
- wynajęcie powierzchni do 200 m2 w parku pszczyńskim - 2700 zł netto - 3321 zł brutto.

 • Wystawca zobowiązany jest do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień handlu w wysokości określonej uchwałą nr XVII/174/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10.12.2015r., w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Pszczyna.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.
 • Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego zapytania bez wybrania któregokolwiek ze zgłoszeń.


Opłat za stoiska należy dokonać:

 • przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Pszczyna: 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001 lub
 • w kasie Biura Informacji Turystycznej w Pszczynie przy ul. Rynek 19;


w terminie do 3 dni od uzyskania pozytywnej odpowiedzi o przyjęciu zgłoszenia, jednakże nie później niż do 20 maja 2024 r.

Brak wpłaty w podanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w jarmarku.

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Biura Informacji Turystycznej: ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna; tel. 32 212 99 99.

Organizatorami Daisy Days są: Urząd Miejski w Pszczynie, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyńskie Centrum Kultury, Związek Szkółkarzy Polskich oraz Miejski Zakład Zieleni.

Partnerem technologicznym jest firma Groda.

Załącznik nr 1: Karta zgłoszeniowa (do pobrania).

Wkrótce opublikujemy program imprezy!

ar / pless.pl
źródło: Biuro Informacji Turystycznej w Pszczynie

© 2001-2024 pless intermedia.