Artykuły

Co dalej z opłatami za ciepło? Spotkanie z przedstawicielami PGNiG Termika

5 września z inicjatywny wójta gminy Pawłowice Franciszka Dziendziela odbyło się spotkanie z przedstawicielami PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA Jastrzębie-Zdrój. W jego trakcie włodarz przedstawił problemy dotyczące wzrostu cen za energię cieplną w obiektach gminnych oraz zgłaszane przez mieszkańców gminy wysokie koszty związane z podwyżką cen energii cieplnej.

kaloryfer, grzejnik
fot. materiały prasowe


Wójt już w ubiegłym roku interweniował u Premiera RP w sprawie bardzo dużych podwyżek cen energii cieplnej, niestety do chwili obecnej nie było odzewu w tej kwestii, dlatego we wrześniu 2023 r. ponownie wystąpiono w pismami. Podczas spotkania omówiono pismo wysłane m.in. do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, w którym wskazano, że ceny energii cieplnej dla mieszkańców oraz jednostek gminnych od stycznia 2022 wzrosły przeszło trzykrotnie. Wójt zwrócił też uwagę, że obecna taryfa była tworzona w momencie wzrostu cen gazu i węgla. Sugerował, aby PGNiG Termika wzięła pod uwagę spadek cen surowców, co mogłoby się przełożyć na obniżkę taryfy.

Przedstawiciele PGNiG Termika poinformowali, że taryfa zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została przygotowana w oparciu o realne ceny surowców i zaznaczyli, że cena gazu wzrosła prawie o 1000%. Wyjaśnili, że aktualne stawki taryfy spowodowały, że do 31 grudnia 2023 r. mieszkańcy zostali objęci mechanizmem rządowej rekompensaty za wzrost ceny. Podkreślili, że czynnikiem wpływającym na kwotę płaconą przez mieszkańców są indywidualne cechy budynku tj. posiadanie termoizolacji oraz prawidłowo działającej wymiennikowni.

Na spotkaniu przedstawiono także wyliczenia dla gminnych jednostek. Pomimo tego, że wszystkie budynki są zmodernizowane pod względem energetycznym, kwoty, jakie płaci Urząd za dostarczone ciepło, także są trzykrotnie wyższe. Taki stan rzeczy może spowodować zmiany w budżecie gminy, w którym będzie coraz mniej pieniędzy na inwestycje. Wójt podkreślił, że wysokie ceny mogą doprowadzić do konieczności zmiany w sposobie ogrzewania budynków.

W wyniku spotkania ustalono, że gmina wystąpi do PGNiG Termika z pismem o przeprowadzenie wizji w budynkach zainteresowanych mieszkańców, podczas którego pracownicy przedstawią rozwiązania mogące przyczynić się do obniżki zużycia ciepła.

PGNiG Termika poinformowała również, że na terenie sołectwa Osiedle Pawłowice przy współpracy Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice jest możliwość zainstalowania indywidualnych węzłów ciepła dla poszczególnych bloków, które mogłyby się przyczynić do obniżenia kosztów zakupu ciepłej wody. Decyzję o przystąpieniu do tego rodzaju modernizacji Spółdzielnia musiałaby podjąć zanim PGNiG Termika przystąpi do projektowania zaplanowanej modernizacji zewnętrznej instalacji ciepłowniczej.

Wójt gminy poinformował przedstawicieli PGNiG Termika, że sprawa będzie kontynuowana w celu uzyskania jak największych korzyści dla mieszkańców.

BM / pless.pl
źródło: UG Pawłowice

© 2001-2023 pless intermedia.