Artykuły

  • Wydrukuj
  • 27 listopada 2019
  • 2 grudnia 2019

Spotkania dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

W grudniu przeprowadzone zostaną spotkania dotyczące sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Brzeźce, Poręba i Czarków. Spotkania mają na celu zapoznanie zainteresowanych ze wstępnymi rozwiązaniami oraz zebranie propozycji, postulatów oraz sugestii dotyczących w/w rozwiązań.

- Oczekiwany efekt spotkań to opracowanie projektu planu, który stworzy lepsze możliwości rozwoju terenów, a jednocześnie będzie akceptowalny przez lokalną społeczność - informuje Urząd Miejski w Pszczynie.

Spotkania odbędą się w dniach:
  • 2 grudnia (poniedziałek) - w sali środowiskowej w Porębie, przy ul. Barbórki - od godz. 12.00 do 17.00 - w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwo Poręba,
  • 3 grudnia (wtorek) - w Ośrodku Kultury w Czarkowie (mała sala), przy ul. Powstańców Śląskich 25a - od godz. 12.00 do 17.00 - w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwo Czarków,
  • 5 grudnia (czwartek) - w Ośrodku Kultury w Brzeźcach, przy ul. Ofiar Faszyzmu, od godz. 12.00 do 17.00 - w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeźce.


W Urzędzie Miejskim w Pszczynie w Małej Sali Obrad (Rynek 2, 43-200 Pszczyna, II piętro) spotkania informacyjne dla ww. projektów odbędą się w dniach:
- 7 grudnia (sobota) - od godz. 10.00 do 15.00,
- 9 grudnia (poniedziałek) - od godz. 12.00 do 17.00,
- 10 grudnia (wtorek) - od godz. 12.00 do 17.00 .

W trakcie spotkań możliwe będzie uzyskanie informacji i wyjaśnień o sporządzanym projekcie miejscowego planu.

Ponadto wstępne rozwiązania miejscowych planów dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.pszczyna.pl w zakładce "DLA MIESZKAŃCÓW" - "Gospodarka przestrzenna" od dnia 2 grudnia 2019 r. do dnia 17 grudnia 2019 r.

Propozycje, postulaty oraz sugestie do wyżej wymienionych projektów miejscowych planów można składać do dnia 17 grudnia 2019 r. pisemnie na adres urzędu
(Rynek 2, 43-200 Pszczyna) lub pocztą e-mail na adres uia@pszczyna.pl wpisując tytuł wiadomości "Spotkanie informacyjne: Plan Brzeźce, Poręba, Czarków".

W celu zlokalizowania nieruchomości w projekcie miejscowego planu niezbędna jest kserokopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.

new / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

© 2001-2020 pless intermedia.