Artykuły

Dofinansowanie do działalności gospodarczej w LGD "Ziemia Pszczyńska"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" pozyskało dodatkowe środki finansowe w wysokości 1.580.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów dotyczących podjęcia i rozwoju działalności gospodarczej.

Ogłoszenie konkursów planowane jest na jesień br., a możliwość skorzystania z dotacji będą mieli mieszkańcy oraz przedsiębiorstwa działające na terenie następujących gmin: Kobiór, Goczałkowice - Zdrój, Miedźna, Pawłowice, Suszec, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Bieruń, Ornontowice oraz gminy Pszczyna (bez miasta Pszczyna). Największą szansę na pozyskanie dotacji będą miały firmy oferujące lokalne usługi turystyczno-rekreacyjne, a także usługi wspierające funkcjonowanie rodzin (np. usługi opiekuńcze, prozdrowotne, dotyczące organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, kursy).

To już jedne z ostatnich planowanych naborów w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zatem zapraszamy potencjalnych wnioskodawców do aplikowania o środki, a wcześniej do konsultowania swoich pomysłów oraz wątpliwości dotyczących przygotowania dokumentacji.

Więcej informacji na stronie www.lgdziemiapszczynska.pl/

new / pless.pl, źródło: LGD Ziemia Pszczyńska

© 2001-2020 pless intermedia.