Artykuły

Samorządowcy spotkali się z kopalnią w sprawie szkód górniczych

W czerwcu w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu i kopalni, w sprawie profilaktyki, skutków i usuwania szkód spowodowanych działalnością zakładu górniczego KWK "Pniówek" na terenie gminy.

Pawłowice, kopalnia, szkody, spotkanie
Samorządowcy z Pawłowic spotkali się z kopalnią w sprawie szkód górniczych. · fot. UG Pawłowice


W trakcie spotkania omawiano między innymi temat przebudowy ul. Wodzisławskiej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy Pawłowic, temat przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach (od skrzyżowania z DK 81 przez wiadukt do przepustu nad Pawłówką), przebudowę skrzyżowania ul. Zwycięstwa z ul. Śląską wraz z mostem nad rzeką Pszczynką w Krzyżowicach oraz remont generalny ul. Kruczej (od zakładu głównego KWK do ul. Wodzisławskiej). Prace remontowe na ul. Kruczej już ruszyły i w pierwszej kolejności wykonana zostanie przebudowa kanalizacji deszczowej (w pierwszej fazie remontu ruch na ul. Kruczej będzie się odbywał wahadłowo i zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna). Następnie omówiono temat usunięcia szkód górniczych w Miasteczku Ruchu Drogowego przy osiedlowym domu kultury. Naprawa potrwa do 30 sierpnia.

Kolejnym tematem był wniosek Rady Sołeckiej sołectwa Pawłowice, dotyczący przywrócenia transportu zbiorowego dla pracowników KWK Pniówek, w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko spalin tysięcy samochodów osobowych. KWK "Pniówek" poinformowała, że nie planuje przywrócenia transportu zbiorowego, natomiast będzie budować parking pomiędzy ul. Kruczą a ul. Poligonową w Pawłowicach na 2000 miejsc. Projekt jest na ukończeniu. W opracowaniu jest również projekt parkingu dla samochodów ciężarowych, które oczekując na załadunek blokują ul. Kruczą stanowiąc zagrożenie dla ruchu drogowego.

Poruszono również temat szkód górniczych na drodze krajowej nr 81. KWK "Pniówek" zawarła porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach i ustaliła zakres naprawy nawierzchni na DK-81. Roboty naprawcze zostaną wykonane po opracowaniu odpowiedniej dokumentacji, a do 30 czerwca ma być wykonane awaryjne frezowanie nawierzchni na istniejących "garbach".

Ze względu na majowe podtopienia przy Pawłówce wzdłuż ul. Wyzwolenia, jednym z najważniejszych tematów spotkania było zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych na terenach zalewowych. Kopalnia przygotowała procedurę związaną z postępowaniem przeciwpowodziowym w tym najbardziej newralgicznym miejscu. W pierwszej kolejności Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. z Jastrzębia-Zdroju zamontuje na stałe sondę, która na bieżąco będzie podawała wyniki poziomu lustra wody do dyspozytora PGWiR. Wysoki poziom wody spowoduje uruchomienie dalszych procedur. Obecnie trwa także podwyższanie wałów przy ul. Wyzwolenia i budowa przypory, która w przypadku intensywnych opadów i wzrostu poziomu wody w Pawłówce, pozwoli na przepompowywanie wody w miejsce, gdzie będzie mogła spływać grawitacyjnie.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

© 2001-2020 pless intermedia.