Instytucja

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie

43-200 Pszczyna
ul. Zamenhofa 5a

tel. 32 210 55 00

www.posir.pszczyna.pl

POSiR jest administratorem hali sportowej położonej przy ulicy Zamenhofa 5a. Tam też znajduje się siedziba Ośrodka. Dyrektorem Ośrodka jest Maciej Stieber.
Do działań POSiR należy w szczególności:

- Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
- Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej
- Organizowanie zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych
- Utrzymanie oraz udostępnienie obiektów sportowych i rekreacyjnych Powiatu Pszczyńskiego przekazanych w administrowanie POSiR
- Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi oraz udzielenie im pomocy w realizacji zadań
- Realizacja zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej i jej przepisów wykonawczych
- Inne działania służące upowszechnianiu kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu

POSiR wykonuje w/w zadania poprzez organizowanie:
- Zespołowego uczestnictwa w kulturze fizycznej i sporcie
- Zajęć podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej
- Form indywidualnej aktywności ruchowej człowieka
- Forma aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, w szczególności zlotów, biwaków, rajdów, obozów, spływów
- Giełd, kiermaszy, wystaw i innych imprez propagujących sport i rekreację.

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 47201Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2019.10.30

© 2001-2021 pless intermedia.