Artykuły

  • Wydrukuj
  • 23 października 2023
  • 25 października 2023

Zapach z uprawy konopi niepokoi okolicznych mieszkańców

Radni miejscy Michał Ziebura, Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz złożyli interpelację do burmistrza ws. uciążliwości zapachowych, na które narażeni są mieszkańcy Kolonii Jasnej, Łąki, uczestnicy korzystający z okolicznych tras rowerowych oraz goście i turyści odwiedzający ten region. Zawnioskowali do włodarza o podjęcie stosownych skutecznych działań w celu likwidacji uciążliwości zapachowych, a tym samym do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Pszczyna i okolice z lotu ptaka, osiedle kolonia jasna - 16.05.2023
Osiedle Kolonia Jasna z lotu ptaka - 16.05.2023 · fot. Maria Janosz / pless.pl


- Mieszkańcy w ostatnim okresie doświadczają niezmiernie uciążliwego przykrego zapachu, który powtarza się od około roku. Bardzo uciążliwe zapachy znacznie nasiliły się w miesiącu wrześniu powodując ogromne zaniepokojenie okolicznej ludności uniemożliwiając normalne funkcjonowanie - piszą w piśmie do burmistrza Michał Ziebura, Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz. Jak podkreślają, mieszkańcy, którzy kilka lat temu walczyli o życie i funkcjonowanie w czystym środowisku nie pozwalając na budowę kompostowni pomiędzy osiedlami, są zmuszeni obecnie do funkcjonowania w nieprzyjemnych zapachach, które mogą wpływać niekorzystnie na stan zdrowia mieszkańców, w szczególności dzieci. Długotrwałe narażenie na takie uciążliwości może wywołać m.in. problemy oddechowe, bóle głowy, nudności, podrażnienie oczu i gardła.

Autorzy interpelacji wskazują, że uciążliwości dochodzą od strony zachodniej osiedla Kolonia Jasna i są odczuwalne na znacznym jego obszarze. Dodają, że już w ubiegłym roku zgłaszano ten problem podczas ogólnego zebrania mieszkańców. Wskazywano obawy, iż są to zapachy związane z uprawą konopi w pobliskim zakładzie.

- Mając na uwadze liczne skargi mieszkańców zwracamy się do Burmistrza Pszczyny z wnioskiem o podjęcie stosownych skutecznych działań w celu likwidacji uciążliwości zapachowych, a tym samym do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, którą należy rozumieć jako jakąkolwiek negatywną zmianę w stosunku do stanu, który istniał w konkretnym miejscu, przed rozpoczęciem niepożądanego oddziaływania - apelują radni. - Aktualnie generowane w dzień i nocy odory wpływają na pogorszenie jakości życia ludzi oraz generują obawy, że wydychane substancje, które potencjalnie mogą znajdować się w uciążliwym odorze, narażają zdrowie mieszkańców, niezależnie od ogromnego dyskomfortu codziennego funkcjonowania w miejscu swojego zamieszkania.

Gospodarstwo Ogrodnicze Mularski, z  lotu ptaka
Sierpień 2020 · fot. pless.pl


W odpowiedzi na interpelację burmistrz poinformował, że 6 października odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu HEMP PLANT Sp. z o. o., która w ramach prowadzonej działalności na terenie miasta Pszczyna prowadzi uprawę konopi włóknistych.

- W trakcie spotkania poinformowano, że nasilone w ostatnim czasie zapachy wynikają z fizjologii uprawianych roślin - w okresie od połowy września do połowy października konopie włókniste przechodzą w tryb kwitnienia, w wyniku którego wydzielają znacznie większą ilość lotnych związków aromatycznych - pisze burmistrz Dariusz Skrobol. - Jednocześnie podczas spotkania Prezes Zarządu Spółki stanowczo zapewnił, że zapach wydzielany przez rośliny w żadnym wypadku nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska, a sam proces emisji zapachu zakończy się wraz z zakończeniem zbiorów konopi tj. w drugiej połowie października.

Z kolei w piśmie wystosowanym przez Prezesa Zarządu HEMP PLANT Sp. z o. o czytamy, że konopie włókniste (Cannabis Sativa L.) to roślina występująca i uprawiana powszechnie na całym świecie. Jej naturalną cechą jest wysoka zawartość związków aromatycznych, kannabinoidów, terpenów i innych fitoskładników. Związki te działają prozdrowotnie, przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, uspokajająco, rozluźniająco, regulują działanie układu immunologicznego. Nie wykazują działania toksycznego. Brak wiedzy na ten temat może budzić poczucie zagrożenia, jednak zapach wydzielany przez rośliny konopi włóknistych nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, a w szczególności dzieci oraz nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Obawy dotyczące narażenia zdrowia, wynikające z wdychania zapachu wydzielanego przez rośliny konopi włóknistych nie mają potwierdzenia naukowego i merytorycznego.

- W zaistniałej sytuacji wyrażam zrozumienie dla reakcji okolicznych mieszkańców narażonych na subiektywne sensorycznie odczuwanie zapachu wydzielanego przez uprawiane rośliny. Szanuję te reakcje i rozumiem, że jest to nowość, która może budzić zaniepokojenie i negatywne skojarzenia. Zapach jest okresowy, nasila się jesienią, a szczególnie w październiku, kiedy rośliny są w fazie zaawansowanej dojrzałości oraz podczas zbiorów. Odczuwanie zapach u konopi włóknistych jest uzależnione od warunków atmosferycznych (np. kierunek wiatru, temperatura, wilgotność) - tłumaczy prezes Mateusz Mularski i dodaje: - Moim celem jest utrzymanie dotychczasowych, dobrych stosunków międzysąsiedzkich. Dlatego deklaruję wolę współpracy w celu wykazania, że naturalny zapach roślin nie generuje negatywnego oddziaływania na zdrowie oraz na środowisko, a wręcz przeciwnie, może przyczynić się do poprawy tych aspektów.

Maria Janosz / pless.pl

© 2001-2024 pless intermedia.