Artykuły

  • Wydrukuj
  • 16 stycznia 2020
  • 14 lutego 2020

Zmiana terminu składania zeznania PIT-28

1 stycznia nastąpiła zmiana terminu, w którym należy złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28.

Na rozliczenie zeznania podatkowego PIT-28 za 2019 rok mamy czas do 2 marca. Zeznanie można składać od 15 lutego, czyli od dnia, w którym w usłudze Twój e-PIT udostępnione zostaną zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38 (w zakresie PIT-28 oraz PIT-36 zeznanie nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej).

Zeznania podatkowe złożone przed terminem 15 lutego będą uznane za złożone w dniu 15 lutego. Kwotę do zapłaty wynikającą z zeznania PIT-28 za 2019 rok należy wpłacić do dnia 2 marca.

BM / pless.pl, źródło: Urząd Skarbowy w Pszczynie

© 2001-2020 pless intermedia.