Firma

VISST ENGINEERING - instalatostwo elektryczne i teletechniczne

VISST ENGINEERING - instalatostwo elektryczne i teletechniczne

43-200 Pszczyna
ul. Zielona 20B

kom. 691 63 63 63

https://visst.pl

Zobacz nas na Facebooku

Zobacz nas na Youtube

Firma VISST ENGINEERING (w skrócie VISST) powstała w 2006 roku, prowadząc i rozwijając swoją działalność do dnia dzisiejszego. W początkowych latach swojej działalności wykonywaliśmy prace montażowe oraz serwisowe instalacji elektrycznych ulokowanych głównie w zabudowach jednorodzinnych. Wraz z upływem czasu zwiększyliśmy swój potencjał techniczny pozwalający na realizację coraz większych kontraktów, przetargów, outsourcingu i zleceń w firmach, urzędach, obiektach sakralnych i różnych innych instytucjach.

W ciągu tych lat wykonaliśmy niezliczoną ilość instalacji elektrycznych i teletechnicznych, zyskując pozycję na rynku oraz, co najważniejsze, zaufanie Klientów.

VISST ENGINEERING to firma z wieloletnim doświadczeniem, podnosząca nieustannie swoje umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania usług, zdobywając przy tym wszelkie możliwe unijne i państwowe uprawnienia energetyczne - G1, G2, G3 eksploatacyjne i dozorowe w pełnym zakresie, wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i pomiarami instalacji elektroenergetycznych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 z dnia 21 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami)).

Posiadamy uprawnienia w zakresie prac pod napięciem (PPN) na liniach napowietrznych, liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych.

Nasza firma uzyskała certyfikację Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) wraz z uprawnieniami na F-gazy z zakresu montażu automatyki: chłodnie, klimatyzatory, klimatyzacje, pompy ciepła, sprężarki, wentylatory, piece i inne urządzenia.

Otrzymaliśmy Certyfikat CCNA - międzynarodowy dokument, wydawany przez firmę Cisco Systems, potwierdzający umiejętności zawodowe z zakresu projektowania, konfiguracji i zarządzania sieciami LAN.

Posiadamy uprawnienia do dokonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych odpowiednich urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Polskimi Normami oraz aktami prawnymi w odniesieniu do Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (art. 4 pkt 1 ppkt 3). Poza tym przedstawiciele naszej firmy brali udział w wielu niezbędnych kursach i szkoleniach (m.in. SATEL, JABLOTRON, SONEL, GRENTON, BCS, ROGER, SOMFY), pozyskując odpowiednie licencje i certyfikaty.

Firma VISST przeszła również przez rygorystyczne badania, monitoring należności oraz specjalny program weryfikacji przedsiębiorstw, którego celem jest podkreślenie wiarygodności podmiotów biznesowych. Dzięki naszym staraniom i profesjonalizmowi otrzymaliśmy odpowiednie certyfikaty wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Serdecznie dziękujemy naszym dotychczasowym Klientom za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Najlepszą nagrodą za wykonaną pracę jest dla nas Wasze zadowolenie.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 398Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2024.02.28

© 2001-2024 pless intermedia.