Instytucja

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie

43-200 Pszczyna
ul. Zamenhofa 5a

tel. 32 210 55 00

http://www.posir.pszczyna.pl

POSiR jest administratorem hali sportowej położonej przy ulicy Zamenhofa 5a. Tam też znajduje się siedziba Ośrodka. Dyrektorem Ośrodka jest Maciej Stieber.
Do działań POSiR należy w szczególności:

- Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
- Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej
- Organizowanie zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych
- Utrzymanie oraz udostępnienie obiektów sportowych i rekreacyjnych Powiatu Pszczyńskiego przekazanych w administrowanie POSiR
- Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi oraz udzielenie im pomocy w realizacji zadań
- Realizacja zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej i jej przepisów wykonawczych
- Inne działania służące upowszechnianiu kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu

POSiR wykonuje w/w zadania poprzez organizowanie:
- Zespołowego uczestnictwa w kulturze fizycznej i sporcie
- Zajęć podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej
- Form indywidualnej aktywności ruchowej człowieka
- Forma aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, w szczególności zlotów, biwaków, rajdów, obozów, spływów
- Giełd, kiermaszy, wystaw i innych imprez propagujących sport i rekreację.

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 56275Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2019.10.30

© 2001-2024 pless intermedia.