Artykuły

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na szkolenie "Sprawozdanie finansowe w NGO za 2019 rok oraz CIT-8".

Szkolenie odbędzie się ww poniedziałek 27 stycznia, w Powiatowym Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ulicy. Bogedaina 24, w godzinach: 15.00 -19.30. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie prowadzi: Justyna Janota

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. . Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim działalnością podmiotów ekonomii społecznej z ujęciu prawnym, rachunkowym i podatkowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zapisy na szkolenie na:
jtulaja@gmail.com
© 2001-2020 pless intermedia.