Firma

Adrian Winkler Architektura i Budownictwo

Adrian Winkler Architektura i Budownictwo

43-243 Wisła Wielka
ul. Cieszyńska 66

kom. 607 24 64 92

winklerprojekt.pl/

Zobacz nas na Facebooku

Firma Adrian Winkler Architektura i Budownictwo zajmuje się kompleksową obsługą szeroko rozumianego procesu budowlanego od wszelkich uzgodnień i pozwoleń aż po projektowanie architektoniczne wszystkich obiektów budowlanych. Na każdym etapie procesu budowlanego reprezentujemy klienta przed organami administracji publicznej oraz wszelkimi podmiotami biorącymi udział w procesie budowlanym.

Szczegółowy zakres usług.

W zakresie usług projektowych proponujemy dla wszelkich obiektów budowlanych tj. budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, handlowych i usługowych, oraz innych obiektów budowlanych :

• Projekty architektoniczno – budowlane
• Adaptacje projektów typowych
• Zmiany sposobu użytkowania
• Koncepcje architektoniczne i funkcjonalne
• Projekty konstrukcyjne w tym obliczenia sprawdzające, obliczenia związane ze szkodami górniczymi, itp.
• Inwentaryzacje budowlane i konserwatorskie
• Projekty remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących
• Projekty drogowe oraz zjazdów indywidualnych i publicznych
• Projekty branżowe przyłączy i instalacji wewnętrznych
• Załatwianie wszelkich spaw formalno - prawnych związanych z inwestycją na każdym jej etapie
Na etapie budowy oferujemy:
• Kierowanie robotami budowlanymi oraz nadzór nad budową
• Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad budowami w rozumieniu Prawa Budowlanego
• Nadzór autorski
• Kosztorysy
• Zarządzanie budową
Ponadto świadczymy usługi obejmujące:
• Prowadzenie Książek obiektu budowlanego
• Przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych wraz z kontrolą obiektów wielkopowierzchniowych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
• Wykonywanie ekspertyz budowlanych, ocen technicznych i opinii
• Wszelkie uzgodnienia z rzeczoznawcami
• Pomoc kancelariom prawnym w przygotowaniu materiałów budowlanych (opinie techniczne, analizy projektów, kosztorysy robót naprawczych, itp.) do spraw prowadzonych na wniosek inwestora, a związanych z postępowaniami sądowymi
• Porady prawne
• Pomoc w postępowaniach prowadzonych w Państwowych organach nadzoru budowlanego

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 37889Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2019.02.12

© 2001-2021 pless intermedia.