Instytucja

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

43-200 Pszczyna
ul. Basztowa 4

tel. 032 2103877

tel. 032 2104357

fax 032 2103877

www.moris.pszczyna.pl

Podstawowym celem i zadaniem MORiS-u jest organizowanie i popularyzacja masowego sportu rekreacji, a w szczególności:

- upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
- organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej
- organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych
- popularyzacja walorów rekreacji ruchowej
- współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi
- realizacja zadań związanych z budową oraz rozbudową urządzeń kultury fizycznej.

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 27529Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2011.11.07

© 2001-2019 pless intermedia.